26 april 2007

Bezwaarschrift: de uitslag

Het heeft even geduurd (wel wat meer dan "even", eigenlijk) maar vandaag lag-ie dan eindelijk in de bus: de beslissing op het bezwaarschrift. Even ter herinnering: dat bezwaar is ingediend omdat het UWV weigerde een opleiding te betalen.

Wie deze blog gevolgd heeft zal nu al voelen aankomen wat de beslissing was. Inderdaad: afgewezen, want "omscholing tot webdesigner wordt niet als een noodzakelijke scholing gezien". Met name de tweede alinea van de "arbeidskundige heroverweging" is veelzeggend:

"Om alsnog te onderzoeken of de omscholing tot webdesigner noodzakelijk is heb ik contact gezocht met 3-AX Advanced Software Services B.V.
3-AX Advanced Software Services B.V. is een dienstverlenende organisatie die zich bezig houdt met op tijdelijke basis inzetten van ICT-specialisten. Ik heb gesproken met de heer G. de Wit, algemeen directeur. Ik heb hem de situatie voorgelegd. Hij gaf aan dat het als beginnend webdesigner met de achtergrond van de cliënt erg moeilijk is om aan de slag te komen. Dit is mede vanwege zijn leeftijd, gezien het feit dat hij in concurrentie moet treden met (veel) jongere junior webdesigners. De praktijk wijst uit dat werkgevers in zo'n situatie niet voor de cliënt zullen kiezen (o.a. op basis van financiële argumenten)."

Dit levert een paar boeiende conclusies op. Ten eerste: mijn bezwaar is afgewezen omdat een detacheringsboer beweert dat ik toch geen schijn van kans maak. Ten tweede: ondanks het verbod daarop wordt er nog volop aan leeftijdsdiscriminatie gedaan. Ten derde: werkgevers kunnen zich nog steeds niet voorstellen dat iemand van 40 die al langdurig thuiszit best wel wil werken tegen minimumloon of iets daarboven, en niet pas z'n bed uitkomt als-ie minstens vier mille per maand betaald krijgt. Ten vierde: met deze uitspraak verklaart het UWV feitelijk dat ze geen moeite wil doen om niet-jongeren weer op zinvolle wijze terug te krijgen in het arbeidsproces.

Kort samengevat: ik krijg geen andere baan omdat ik geen actuele opleiding heb, de benodigde opleiding krijgt ik niet omdat ik te oud ben en volgens het UWV in feite gewoon afgeschreven ben, en dus zal ik ook nooit meer een passende baan vinden.

Wat ik dan niet begrijp: als het UWV het standpunt huldigt dat je geen kans meer maakt op de arbeidsmarkt, waarom ben je dan toch verplicht om te solliciteren?